relax zone, masaz senica, masaze senica, masaz, masaze, klasicka masaz, relaxacna masaz. senica

© 2024 Stingray Studio

Vplyv splnu mesiaca na ľudský organizmus je predmetom mnohých diskusií a povier. Existuje veľa zaujímavých teórií a názorov, ale vedeckým dôkazom, že by spln mesiaca mal priamy vplyv na ľudský organizmus, chýba.

Mnohí ľudia veria, že splnenie mesiaca môže mať vplyv na spánok a psychický stav. Existuje hypotéza, že plný mesiac môže spôsobiť problémy so spánkom a zvýšiť úzkosť. Niektorí tvrdia, že v tomto období je viac pôrodov, zvýšený počet nehôd či zvýšená kriminalita. Tieto tvrdenia však nemajú žiadnu vedeckú opodstatnenie a väčšina štúdií nepotvrdila ich spojitosť.

Ak sa pozrieme na biologickú stránku, je známe, že mesiac ovplyvňuje prílivy a odlivy morí, teda prírodné vody. Nie je však jasné, či by to malo nejaký vplyv na tekutiny v našom tele, pretože sme sa prispôsobili a voda v našom organizme je regulovaná inými mechanizmami.

Je dôležité si uvedomiť, že mnohé tvrdenia o vplyve splnu mesiaca na ľudský organizmus sú založené na subjektívnych skúsenostiach a poviedkach, a nie na vedeckých dôkazoch. Možno rôzne rozdiely, niektorí ľudia pociťujú zmeny v spánku alebo nálady počas plného mesiaca, avšak to vyžaduje ďalšie výskumy a štúdie na podporu takýchto tvrdení.

Celkovo povedané, vplyv splnu mesiaca na ľudský organizmus je stále predmetom vedeckého skúmania a neexistujú presvedčivé dôkazy, ktoré by potvrdzovali jeho priamy vplyv.

Niektorí ľudia tvrdia, že majú problémy so spánkom počas plného mesiaca. Táto skúsenosť sa však považuje za subjektívnu a nie je podložená dostatočným vedeckým dôkazom. Nie sú známe žiadne štúdie, ktoré by jednoznačne potvrdzovali spojenie medzi nespavosťou a fázami mesiaca.

Je však dôležité si uvedomiť, že existuje mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spánok ľudí bez ohľadu na fázy mesiaca. Napríklad stres, úzkosť, zmeny životného štýlu, prostredie spálne a ďalšie faktory môžu mať väčší vplyv na spánkové vzorce a problémy so spánkom.

Ak máte problémy so spánkom počas plného mesiaca alebo hocakého iného obdobia, je dôležité sa snažiť udržiavať zdravé spánkové návyky. Medzi ne patria pravidelná spánková rutina, vyhýbanie sa stimulantom pred spaním, tvorba príjemného prostredia spálne a relaxačné techniky pred spaním.

Jednou s pomocí ako telo nastaviť do tzv. relax módu, je absolvovať RELAXAČNÚ MASÁŽ s účelom nabudenia organizmu k uvoľneniu toxínov a stresu.

Ak sú vaše problémy so spánkom vážne alebo pretrvávajú dlhšie, odporúča sa konzultovať so zdravotníckym odborníkom, aby sa zistili možné príčiny a navrhli vhodné riešenia.

V každom prípade je dôležité si uvedomiť, že spánok je individuálny a závisí od mnohých faktorov. Nespavosť počas splnu mesiaca môže byť skôr spojená s vnímaním a očakávaniami, než s priamym vplyvom mesiaca na spánkový cyklus.

Ak aj napriek všetkému vyššie spomenutému patríte medzi senzitívnejšiu časť populácie a pociťujete problémy buď so spánkom, stresom, či únavou, som tu pre Vás! Odporúčam celotelovú 90 minútovú masáž. Na jej konci garantujem zlepšenie Vášho súčasného stavu!

Vedu dajme teraz bokom, pozrime sa ako to bolo kedysi…

Ak Vás zaujíma historický pohľad na tento prírodný opakujúci sa úkaz, čítajte ďalej…

Historické chápanie splnu mesiaca sa líšilo v závislosti od kultúry a obdobia. Mnoho starých kultúr a civilizácií považovalo spln mesiaca za dôležitý a zaujímavý fenomén, a preto mu pridelili rôzne významy a symboliku. Tu je niekoľko príkladov historického chápania splnu mesiaca:

  • Mytológia a náboženstvo: V mnohých mytológiách a náboženstvách sa mesiac a jeho fázy spájajú s božstvami a duchovnými bytosťami. Napríklad v gréckej mytológii sa Artemis a Hekate spájali so splnom a mali dôležitú úlohu v súvislosti s mágiou, ženstvom a ochranou.
  • Plodnosť a cyklické procesy: V niektorých kultúrach sa spln mesiaca spájal s plodnosťou a cyklickými procesmi v prírode. Tieto procesy zahŕňajú menštruačný cyklus žien, roľnícke plodiny a životné cykly zvierat. Spln mesiaca sa považoval za čas zvýšenej plodnosti a mohol byť sprevádzaný rituálmi, ktoré mali za cieľ podporiť plodnosť a úrodu.
  • Magická a duchovná sila: Mnohé staroveké kultúry považovali spln mesiaca za obdobie zvýšenej magické a duchovnej sily. Verilo sa, že počas splnu sú hranice medzi svetmi tenké a komunikácia so svetom duchov a božstiev je intenzívnejšia. Preto sa vykonávali rituály a kúzla, ktoré využívali túto silu a mohli mať rôzne účely, ako napríklad uzdravenie, predpovedanie budúcnosti alebo kontakt so zosnulými.
  • Osvetlenie a orientácia: Spln mesiaca poskytoval ľuďom prírodné osvetlenie v noci a pomáhal im pri orientácii v temnote. V minulosti bolo osvetlenie nočnej oblohy splnom využívané pre navigáciu, lov, prácu v noci a iné činnosti, ktoré vyžadovali viditeľnosť.

Tieto sú len niektoré príklady historického chápania splnu mesiaca. Každá kultúra a obdobie môžu mať vlastné jedinečné významy a interpretácie tohto fenoménu.

Čarodejnice a spln mesiaca

Spln mesiaca je dlho spojený tiež s rôznymi mýtickými a duchovnými významami. V rôznych kultúrach a náboženstvách sa konali rôzne čarodejné rituály počas splnu mesiaca. Tu je prehľad niektorých z nich a ich histórie:

  • Wiccanské rituály: Wicca je moderné pohanské náboženstvo, ktoré si zakladá na starých kultúrach a tradíciách. V wiccanských rituáloch sa často pracuje s fázami mesiaca, vrátane splnu. Počas splnu mesiaca sa môžu konkrétne sláviť rituály zamerané na plodnosť, uzdravenie alebo oslavy bohyní spojených so splnom.
  • Esbats: Esbats sú rituály, ktoré sa konajú počas jednotlivých fáz mesiaca, vrátane splnu. Môžu byť súčasťou wiccanského alebo mnohých iných pohanských tradícií. Počas esbatu sa často pracuje s energiou splnu a vykonávajú sa meditácie, kúzla, modlitby a oslavy.
  • Voodoo: Voodoo je náboženský systém, ktorý má korene v západnej Afrike a Karibiku. Voodoo praktikanti často venujú pozornosť fázam mesiaca a spln je považovaný za silné obdobie. Počas splnu môžu byť vykonávané rituály, ktoré zahŕňajú modlitby, tance, použitie symbolických predmetov a pracu so špiritualitou.
  • Lunárne oslavy v antickom Grécku: V starovekom Grécku boli mesiace a fázy mesiaca veľmi dôležité pre mnohé aspekty života. Počas splnu sa konali rôzne oslavy zamerané na uctievanie bohov spojených so splnom, ako napríklad Artemis (bohyňa mesačného svetla a lovu) a Hekate (bohyňa čarovníctva a križovatiek).

Je dôležité poznamenať, že tieto rituály a tradície majú hlboké kultúrne a náboženské korene pre konkrétne spoločenstvá. Ich presný charakter a praktiky sa môžu líšiť v závislosti od miesta a náboženských presvedčení.

Ak sa Vám môj článok páčil, budem rád za follow na mojich sieťach

https://www.facebook.com/masazsenica/

https://www.tiktok.com/@masazsenica

https://www.instagram.com/masazsenica/